Categories
Nyheder

Generalforsamling

Til medlemmer i Faaborg Havkajakklub
Indkaldelse til Generalforsamling.

Afholdes i Det Blå Støttepunkt
torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget for 2020
 7. Indkomne forslag, skal være tilsendt formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, hvorefter dette vil blive fremsendt til medlemmerne.
 8. Valg af bestyrelse.
  På valg er Søren Greve
  På valg er John Gammelgaard Olesen
  På valg er Peter Glasdam Larsen
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Faaborg Havkajakklub

Categories
Nyheder

Svømmehalstider

Hej alle kajakroere

Vi har booket følgende fire tider i Faaborg Svømmehal til sjov leg og læring i kajakkerne.
Skal du lære at rulle, eller skal selvredningen øves? Eller noget helt andet? Så er muligheden her.

Fredag den 10. januar  kl. 15.30 – 18.00
Søndag den 19. januar kl. 13.30 – 16.00
Søndag den 1. marts    kl. 13.30 – 16.00
Søndag den 29. marts  kl. 13.30 – 16.00

Du tilmelder dig via Doodle på dette link: https://doodle.com/poll/3q3abqv3ausm6enh

TILMELDING: Skriv dit navn og tlf. nr. og vælg max 3 datoer.

MØDESTED: Havnebadet. Alle deltagere mødes ved klubhuset. Vi danner par og hvert par læsser en kajak på traileren. Efter svømmehallen tager alle med til klubhuset og tømmer traileren igen.

DELTAGERANTAL: Max 16 roere + 3-4 instruktører pr. gang. Du må højst vælge 3 af de 4 datoer.

PRIS: kr. 20,- pr. deltager pr. gang. Betales på dagen.

AFBUD: Sørg for at melde afbud, hvis du bliver forhindret, så et andet medlem kan få muligheden. Tlf. 21 44 28 42.

Med venlig hilsen
Peter Glasdam Larsen
Faaborg Havkajakklub.