Kategorier
Nyheder og aktiviteter

CORONA

Retningslinjer for brug af DBS og sauna pr. 15.6 2020

Vi henholder os til DGI`s retningslinjer for ophold i indendørs lokaler og sauna, hvor der ikke dyrkes nogen form for idræt dvs. vi regner med 1 person pr. 2 m2

Da vi ikke har økonomi til at få professionel rengøring på hver dag, inddrager vi medlemmerne i rengøringsarbejdet.

For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Opholdsrum og køkken/ baderum i DBS
I opholdsrum og køkken må der højst opholde sig 18 personer.
I de to baderum må der højst være tre personer ad gangen.

Der bliver i alle rum + på toilettet opstillet spande med sæbevand, lagt engangsklude frem og opsat spande til de brugte klude.
I køkkenet og på toilettet bliver der engangshåndklæder og flydende sæbe. Der bliver desuden opsat håndsprit i opholdsrum og køkken.
Skraldespande bliver tømt dagligt. Der opsættes skilte med retningslinjerne i DBS og alle medlemmer får dem tilsendt pr. mail.

Sauna:
Her må der højst være 3 personer ad gangen. Her bliver der også opsat en spand med vand + engangsklude til aftørring af håndtag og bænke. Her skal alle brugere også tørre af efter sig.

Alle SKAL medbringe et stort håndklæde til at sidde på.

Med venlig hilsen
på vegne af Husrådet i DBS
Lene Sørensen