Kategorier
Nyheder og aktiviteter

Generalforsamling

Til medlemmer i Faaborg Havkajakklub
Indkaldelse til generalforsamling.

Afholdes i Det Blå Støttepunkt
søndag den 26. februar 2023 kl. 10.00

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af referent.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskabet.
 6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2023.
 7. Indkomne forslag.
  Forslag skal være formanden ihænde senest den 18/2 kl. 23.59.
 8. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  Peter Glasdam Larsen
  Niels Pedersen
  Henrik Dale Petersen
  Jette Greve, genopstiller ikke (1 år).
 9. Valg af suppleanter, hhv. 1. og 2. suppleant.
 10. Valg af Revisor.
 11. Valg af Revisor suppleant.
 12. Eventuelt.

Foreningen er vært med en lille anretning fra Barlebo Ost.
Tilmelding nødvendig for indkøb af madvarer.

Tilmeld på tlf./sms Peder Greve 40 59 11 51 eller via Facebook.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Faaborg Havkajakklub