Categories
Nyheder

Generalforsamling

Til medlemmer i Faaborg Havkajakklub
Indkaldelse til Generalforsamling.

Afholdes i Det Blå Støttepunkt
torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget for 2020
 7. Indkomne forslag, skal være tilsendt formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, hvorefter dette vil blive fremsendt til medlemmerne.
 8. Valg af bestyrelse.
  På valg er Søren Greve
  På valg er John Gammelgaard Olesen
  På valg er Peter Glasdam Larsen
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Faaborg Havkajakklub