Om klubben / Instruktører
Søren
 
Instruktør:
Søren Greve
Tlf.  40 75 37 61
E-mail: soren@faaborghavkajakklub.dk
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Kasper
 
Instruktør:
Kasper Thorup
Tlf. 21 44 27 28
E-mail: info@tho-rup.dk
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Nils
 
Instruktør:
Nils Knudsen
Tlf 24 23 26 16
E-mail: nilsknudsen@gmail.com
 
 
 
Anne
 
Instruktør:
Anne K. Jensen
Tlf. 29 28 00 92
E-mail: an.jensen62@gmail.com
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Henrik
 
Instruktør:
Henrik Dale
Tlf 21 44 27 28
E-mail: henrikdale1@gmail.com
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Rita
 
Instruktør:
Rita Witthøfft
Tlf. 51 32 88 49
E-mail: rita.wm@live.dk
 
 
 
 
Jette
 
Instruktør:
Jette Greve
Tlf. 22 90 10 74
E-mail: jettegreve.horne@gmail.com
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
klement
 
Instruktør:
Klement Bornebusch
Tlf. 51 89 70 05
E-mail: klementbornebusch@gmail.com
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Peter
 
Instruktør:
Peter Glasdam Larsen
Tlf. 21 44 28 42
E-mail: peter@vestly.dk
 
Faaborg Havkajakklub | 5600 Faaborg