Om klubben

Foreningen Faaborg Havkajakklub har til formål at fremme friluftslivet gennem kendskabet til kajak og andet idrætsligt og kulturelt virke.


Bestyrelsen

Formand:
Søren Greve
tlf. 40 75 37 61
e-mail: soren@faaborghavkajakklub.dk

Sekretær:
John Gammelgaard Olesen
Tlf: 51 55 66 45
E-mail: gammelgaard.faaborg@post.tele.dk

Kasserer:
Gunnar Nielsen
tlf: 20 60 80 30
e-mail: kasserer@faaborghavkajakklub.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anne K. Jensen
tlf: 29 28 00 91
e-mail: an.jensen62@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Peter Glasdam Larsen
tlf: 21 44 28 42
e-mail: peter@vestly.dk

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Dale
tlf: 40 59 24 22
e-mail: henrikdale1@gmail.com

Bestyrelsessuppleant:
Jette Greve
tlf. 22 90 10 74
e-mail: jettegreve.horne@gmail.com


Instruktører

Instruktør:
Søren Greve
tlf.  40 75 37 61
e-mail: soren@faaborghavkajakklub.dk

Instruktør:
Kasper Thorup
tlf. 21 44 27 28
e-mail: info@tho-rup.dk

Instruktør:
Nils Knudsen
tlf. 24 23 26 16
e-mail: nilszknudsen@gmail.com

Instruktør:
Jette Greve
tlf. 22 90 10 74
e-mail: jettegreve.horne@gmail.com

Instruktør:
Peter Glasdam Larsen
tlf. 21 44 28 42
e-mail: peter@vestly.dk

Instruktør:
Anne K. Jensen
tlf. 29 28 00 92
e-mail: an.jensen62@gmail.com

Instruktør:
Henrik Dale
tlf. 40 59 24 22
e-mail: henrikdale1@gmail.com

Instruktør:
Rita Witthøfft
tlf. 51 32 88 49
e-mail: rita.wm@live.dk

Instruktør:
Bodil Jørgensen
tlf. 51 90 52 24
e-mail: bodiljo@gmail.com

Instruktør:
Morten Foss
tlf.
e-mail:

Instruktør:
Thor Kolath Jensen
tlf. 40 50 65 58
e-mail: thorjensen@biology.sdu.dk

Instruktør:
Søren Olsen
tlf. 29 42 30 75
e-mail: soren.e.olsen@gmail.com

Instruktør:
Sofie Frigaard Kristoffersen
tlf. 30 50 16 12
e-mail: fiebassen@hotmail.com